top of page

Välkommen till Djurfeldt Dynamics!

Jag som driver denna sida har verkat som psykoterapeut sedan 2009, och då framförallt med inriktningen enskild psykodynamisk psykoterapi. Jag har även mycket lång erfarenhet av olika behandlingsmetoder med annan teoretisk bas, däribland det som kallas kognitiv beteendeterapi.


 I korthet har dessa samtal liknande syften; Att öka den egna acceptansen över tillvaron, att skapa meningsfullhet i den och att vara medvetet närvarande under tiden.


Målet är att söka utöka repertoaren av möjliga beteendestrategier över tid och därigenom lära sig metoder för att stå ut med och samtidigt söka lösa livsproblem på olika nivåer, samtidigt som själva levandet upplevs värdefullt och möjligt att påverka och förändra! Där ingår tankar känslor och beteenden som ibland upplevs splittrade eller svåra att hantera, av varierande orsaker.


I dagsläget skapar jag tavlor, bilder och text för egen förståelse och dessa kommer jag att presentera på denna sida!


Min ambition är att förmedla det som är outtalat, icke-föreställande, även om allt naturligtvis föreställer något.  

©Seppo Djurfeldt 2022

076 8383730

bottom of page